Nomisma

Nomisma (plural: nomismata) este o monedă de aur, moștenitoarea solidului roman și bătută în imperiul bizantin până la reforma monetară a lui Alexis I

Biblioteca din Pergam
Generalul got Fravitta a eradicat banditismul în provinciile romane din Orient
Endymion reprezenta în epoca creștină speranța unei vieți după moarte

Nomisma (plural: nomismata) este o monedă de aur, moștenitoarea solidului roman și bătută în imperiul bizantin până la reforma monetară a lui Alexis I Comnenus în 1092. Este cea mai puternică denumire monetară a imperiu. Numele său este la originea cuvintelor “numismatism” și “numismatică”.

Nomisma lui Mihai al V-lea calafates. Sursă foto http://www.cngcoins.com, Wikipedia.

Prima reformă monetară care a afectat nomisma a avut loc sub împăratul bizantin din dinastia macedoneană, Nicefor al II-lea Focas (963-969): greutatea piesei este de la 4,5 grame de aur la 4,13 grame, modulul de la 20 la 18,5 milimetri. Noua piesă este numită tetrister nomisma.

Vechea nomisma (4,5 grame) ia numele de nomisma histaménon, în timp ce forma sa este acum concavă, astfel încât să o diferențieze de piesa nouă. Motivul reformei monetare este dezbătut: poate că este mai ușor să se facă comerț cu arabii, al căror dinar are o pondere similară.

Valoarea nomismei este apoi constantă până la Constantin al IX-lea Monomahul (1042-1055). În timpul acestei domnii, titlul histamenonului trece de la 93% la 81%, iar cel al tetaréronului de la 93% la 72%, ceea ce corespunde unei devalorizări de 1% pe an în timpul domniei lui Constantin Monomahul. Motivul este din nou dezbătut. Potrivit cronicarului și filosofului contemporan Mihai Psellos, originea devalorizării este gestionarea defectuoasă a tezaurului imperial de Constantin Monomahul. Dar, potrivit istoricilor contemporani, ar fi mai degrabă o devalorizare a expansiunii: creșterea ofertei de bani pentru a satisface nevoile statului.

Histamenon nomisma în aur sub Nichifor al II-lea Focas. Autor cgb.fr, sursă http://vso.numishop.eu/, Wikipedia.

Un al doilea episod de devalorizare puternică a avut loc sub împăratul Roman al IV-lea Diogenes (1067-1071) și împăratul Nichifor al III-lea Botaniates (1078-1081): moneda conține atât de puțin aur încât devine albă.

Dar de această dată era vorba despre o devalorizare impusă de un context dificil: o mare parte din Asia Mică era pierdută, jafurile turcilor și normanilor i-au determinat pe bizantini să-și îngroape comorile, în timp ce statul trebuia să găsească suficient pentru a-i plăti pe mercenari și tribut.

După cum mărturisește cronicile omului politic și istoricului bizantin Nicefor Bryennius și istoricului Ana Comnenana, primul copil al împăratului Alexis I, cuferele de stat erau goale, de aici necesitatea de a reduce procentul de aur din camere pentru a bătea mai multe monede.

Histamenon nomisma sub Nichifor al III-lea Botaniates. Autor cgb.fr, sursă http://vso.numishop.eu/, Wikipedia.

După 1092, sistemul monetar bizantin a fost complet redesenat, iar nomisma a fost înlocuită cu o altă piesă de aur, hyperperyon (4,48 grame). Dar termenul “nomisma” mai este uneori folosit pentru a desemna această nouă monedă de aur.

COMMENTS